Kunstkoopregeling

Kunstkoopregeling

Het is mogelijk om kunstwerken aan te kopen met een kunstkoopregeling.

Het systeem,  wat ik in eigen beheer voer,  is eigenlijk een spaarsysteem.  Met het gespaarde bedrag kan op enig moment tot aankoop van kunstwerken worden overgegaan.

In principe wordt de  aankoopprijs in gedeeltes afbetaald . Er zal een contract opgemaakt worden voor 12-24-36 maanden. Per maand zal een vast bedrag per automatische overschijving aan de galerie moeten worden overgemaakt. ( bij bedrijven is het ook mogelijk om eens per maand/kwartaal/half jaar een factuur te zenden )

Op het einde van de contractperiode is het totaalbedrag van het kunstwerk afbetaald en wordt dan uw eigendom. Op dat moment zal de galerie een factuur die tevens dienst doet als echtheidscertificaat overhandigen.

Het is ook mogelijk om voor een ander kunstwerk te kiezen. Of om het contract te verlengen en door te sparen voor een groter schilderij of een bronzen beeld . Ook is het toegestaan om tijdens de contractperiode de kunstwerken per half jaar te wisselen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om meerdere werken tegelijk in deze regeling te laten lopen. Het maandbedrag zal dan in overeenstemming worden bepaald.

De kunstkoopregeling is mogelijk voor kunstwerken van Jan van Strien met en minimale waarde van € 800.00 (dus niet voor werken van gastexposanten)

Voorbeeld :

A : schilderij € 1200.00 Contractmogelijkheden :  12 mnd van €100.00 of 24 md van €50.00

B : schilderij van €1800.00 + schilderij van €900.00 + bronzen beeld van €2200.00 Totaal bedrag €4900.00 Contractmogelijkheden : 24 mnd €150.00 of 36 mnd €100.00. In totaal is er dan €3600.00 betaald . Op het einde van het contract kunnen dus aankopen gedaan worden voor €3600.00 U hebt wel geduurende 2 of 3 jaar wel meer werken in huis. Verlenging van het contract is natuurlijk altijd mogelijk.

Bij overlijden of scheiding van partners van de contracthouders wordt op dat moment bepaald wat er is betaald. En kan voor dat bedrag aankopen worden gedaan.

Alle kunstwerken worden pas eigenaar van de contracthouders als alle termijnen van het contract voldaan zijn.

Verhuur van meerdere kunstwerken aan bedrijven behoort ook tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie en een passend plan/voorstel  contact op !